IDnetΔίκτυο

Το δίκτυο της IDnet είναι ένα πολύπλοκο σύνολο συνδεδεμένων δικτύων, τοπικών και απομακρυσμένων με παροχές υπηρεσιών στους εσωτερικούς χρήστες αλλά και σε χρήστες του διαδικτύου. Όσον αφορά τους εξυπηρετητές του δικτύου τα περισσότερα συστήματα είναι χτισμένα σε λειτουργικό σύστημα Linux για λόγους ασφαλείας, απόδοσης, λειτουργικότητας και κόστους. Η έκδοση που χρησιμοποιείται από τους εξυπηρετητές είναι η τελευταία έκδοση του Debian Linux ή Windows server 2012. Η επιλογή του συγκεκριμένων λειτουργικών συστημάτων και έκδοσεων έγινε έπειτα από έρευνα στατιστικών χρήσης του ασφαλείας και αποδοτικότητας.

Το hardware που περιέχουν οι εξυπηρετητές του δικτύου καλύπτει τις παροντικές ανάγκες της εταιρίας και τα συστήματα έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης διόρθωσης λαθών και προβλημάτων με το λιγότερο δυνατό χρόνο καθυστέρησης. Τα μηχανήματα περιέχουν από δύο κάρτες δικτύου, εκ των οποίων η μία είναι ενεργοποιημένη (primary NIC) και η άλλη σε ετοιμότητα για λειτουργία (backup NIC). Επίσης το σύστημα των δίσκων στα μηχανήματα που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής χρηστικότητας βασίζεται σε RAID, το οποίο εγγυάται την απόλυτα ομαλή λειτουργία ακόμα και αν οι δίσκοι πάθουν ζημιά.

Όσον αφορά το σύστημα της αλληλογραφίας και του Domain Name Hosting τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά, τις υπηρεσίες τις παρέχουν δύο εξ' ολοκλήρου ξεχωριστά μηχανήματα για μέγιστη ασφάλεια. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ανεπανόρθωτο πρόβλημα στον βασικό εξυπηρετητή ο δευτερεύων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τα καθήκοντα του πρώτου μέχρι να διορθωθεί η βλάβη.

Τα υπόλοιπα συστήματα του δικτυακού εξοπλισμού της εταιρίας είναι δρομολογητές της Cisco και διακομιστές της Hewlett Packard ή της MikroTik. Η επιλογή των δρομολογητών έγινε με βάση τις υπέρογκες δυνατότητες που παρέχουν όσον αφορά δικτυακά θέματα αλλά επίσης με βάση την κατασκευή των μηχανημάτων από την εταιρία για αντοχή στο χρόνο και μεγάλα uptimes. Επίσης τα συστήματα αυτά παρέχουν πολλές δυνατότητες ασφαλείας και όντας ουσιαστικά η πόρτα του δικτύου προς το Internet θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια από εκεί. Οι εξυπηρετητές είναι της εταιρίας Hewlett Packard και υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα backup από την ίδια εταιρία για την ασφάλεια των δεδομένων. Επίσης υπάρχουν UPS της APC εγκατεστημένα σε όλα τα επί μέρους συστήματα για την αδιάκοπη λειτουργία τους.

Τέλος, οι διακομιστές της Hewlett Packard χρησιμοποιούνται καθαρά για θέμα ασφαλείας. Οι συγκεκριμένοι κόμβοι έχουν δυνατότητα μπλοκαρίσματος των θυρών τους για λειτουργία μόνο με συγκεκριμένα συστήματα. Επίσης υποστηρίζουν τη δημιουργία VLAN η οποία αυξάνει περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας του δικτύου.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που τρέχουν στα συστήματα της IDnet χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η υπηρεσίες πελατών και σε αυτήν περιλαμβάνονται υπηρεσίες αλληλογραφίας, ιστοσελίδων και χώρου αποθήκευσης δεδομένων στο Internet. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται υπηρεσίες ασφαλείας των συστημάτων από εξωτερικούς παράγοντες και οι διασυνδέσεις των συστημάτων εξ' αποστάσεως μεταξύ τους, και τέλος, η τρίτη κατηγορία είναι η ενδοεπικοινωνία των συστημάτων και αποστολή στατιστικών και προβλημάτων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον υπεύθυνο του δικτύου για παρακολούθηση.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το σύστημα στους πελάτες είναι οι εξής:

  • Υπηρεσίες αλληλογραφίας. Οι εξυπηρετητές του δικτύου παρέχουν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πελάτες της εταιρίας. Ενσωματωμένη σε αυτή την υπηρεσία είναι και η προστασία του ταχυδρομείου από ιούς και από άχρηστη αλληλογραφία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση δύο διαφορετικών αντιβιοτικών (BitDefender και ClamAV) και τριών συστημάτων απόκρουσης άχρηστων μηνυμάτων. Και οι πέντε υπό-υπηρεσίες ανανεώνονται από server στο Internet ημερησίως ή ωριαίως, ανάλογα με την ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των χρηστών.
  • Υπηρεσίες ιστοσελίδων. οι πελάτες της εταιρίας έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν ιστοσελίδες στο Internet μέσω των εξυπηρετητών της εταιρίας. Επιπρόσθετα όμως, παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης ιστοσελίδας με πρόγραμμα γραμμένου σε PHP και υπάρχει βάση δεδομένων με την οποία μπορεί να συνεργάζεται. Σε περίπτωση προγράμματος, υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς SSL certificate και εγκατάστασης στο σύστημα για την ασφαλή επικοινωνία των clients με τον server (π.χ. σε περίπτωση που ζητούνται κωδικοί). Τέλος παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες να βλέπουν στατιστικά για τη σελίδα τους, όπως πόσοι την έχουν επισκεφθεί, ποιες ώρες, τι ψάχνουν, από πού κλπ.
  • Υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε πελάτες της εταιρίας να αποθηκεύουν αρχεία και δεδομένα στο Internet με ασφάλεια. Η πρόσβαση και αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με χρήση ονόματος και κωδικού.

Οι υπηρεσίες που τρέχουν για την ασφάλεια του συστήματος είναι οι εξής:

  • Firewall. Στον δρομολογητή είναι στημένο ένα σύστημα με το οποίο περιορίζεται η πρόσβαση από το Internet προς το εσωτερικό του δικτύου. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο προς τις θύρες στις οποίες τρέχουν οι υπηρεσίες προς τους πελάτες της εταιρίας. Επίσης σε κάθε εξυπηρετητή υπάρχει στημένο ξεχωριστό Firewall για να εμποδίζει την πρόσβαση από τους άλλους σε υπηρεσίες που δεν χρειάζονται.
  • Intrusion Prevention System (IPS). Το σύστημα αυτό αποτρέπει την ανεπιθύμητη πρόσβαση σε εξυπηρετητές της εταιρίας από το Internet. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αδιάκοπη και σωστή λειτουργία των μηχανημάτων και η αντιμετώπιση των επιθέσεων.
  • Αυτόματος έλεγχος των logs. Με κάθε πράξη που εκτελεί ένας εξυπηρετητής προστίθεται μια γραμμή σε αρχείο η οποία περιγράφει τι ακριβώς έγινε. Σε όλα τα συστήματα υπάρχει πρόγραμμα αυτοματοποιημένου ελέγχου των logs έτσι ώστε να μπορεί ο υπεύθυνος να δει έγκαιρα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
  • VPN. Η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών μερών του συστήματος μεταξύ τους γίνεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ασφαλών τούνελ VPN. Μέσα από αυτές τις συνδέσεις αποστέλλονται όλα τα σημαντικά δεδομένα του δικτύου σε κεντρικά μηχανήματα για ασφαλή αποθήκευση και χρήση.

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται από το σύστημα είναι οι εξής:

  • Logs. Μετά τον έλεγχο των logs από το σύστημα εφόσον βρεθεί κάποιο πρόβλημα ο υπεύθυνος του συστήματος λαμβάνει αλληλογραφία με πληροφορίες επί του θέματος. Αυτή είναι μια διαδικασία που τρέχει ανά ώρα σε κάθε σύστημα.
  • Αναφορά IPS. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου για ανεπιθύμητη παρουσία χρηστών στο σύστημα, αποστέλλεται μήνυμα στον υπεύθυνο με μια αναφορά για ενημέρωση.
  • Άμεση αποστολή μηνυμάτων. Σε κάθε υπηρεσία που τρέχει ένα σύστημα σε περίπτωση που υπάρξει λάθος ή πρόβλημα αποστέλλεται μήνυμα στον υπεύθυνο εκείνη την ώρα για την άμεση επιδιόρθωσή του.

Η Εταιρια

Η IDnet είναι μια εταιρία που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία σε πολλούς τομείς πληροφορικής. Αναλαμβάνουμε πλήρως τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση δικτυακών εγκαταστάσεων, το σχεδιασμό και τη φιλοξενία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων καθώς επίσης και τη δημιουργία μηχανογραφικών λύσεων βάσει των απαιτήσεων της εταιρίας σας.

Στοιχεια Επικοινωνιας

 Παπαγιαννοπούλου 170
    19400, Κορωπί - Αττική
 Τηλ.: +30 210 89 47 870
   Κιν.: +30 693 26 50 840
 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 Ιστοσελίδα: https://www.idnet.gr

Εικονες

Ενημερωτικα Δελτια